Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2012

myfairytale
19:36
To jak inni mnie widzą nie ma ze mną żadnego związku. To nie mój problem, lecz ich.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika vianibyniic nibyniic
myfairytale
19:36
- Powiedziałeś, że idziesz się przejść! Jaki cholerny spacer zajmuje aż sześć godzin?!
- Eee, dość długi? – podsunął Jace.
— Miasto kości.
Reposted fromskonfundowane skonfundowane vianibyniic nibyniic
myfairytale
19:36
Łatwo wybaczam - to mój problem. Ale nigdy nie zapominam o tym, co wybaczyłam - to Twój problem.
Reposted frommowilesmi mowilesmi vianibyniic nibyniic

July 16 2012

myfairytale
09:12
Reposted fromcoteraz coteraz viaholiday holiday

July 15 2012

myfairytale
09:17
Mam blade ciało, bo słońca za mało.
Ale czuję się tak jakbym umarł dziś rano.
— Hades
myfairytale
09:17
1306 3e55
Reposted fromkimeling kimeling viamahoniova mahoniova
myfairytale
09:16
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viamahoniova mahoniova
myfairytale
09:16
0373 2be2
Reposted fromnonreality nonreality viamahoniova mahoniova
myfairytale
09:16
<tumbili> Żeby cola miała lepszy smak, trzeba ją rozcieńczyć rumem.
<Selanos> To samo dotyczy herbaty, kawy i pustej szklanki.
http://bash.org.pl/4835271
Reposted fromreksi0 reksi0 viamahoniova mahoniova
myfairytale
08:44
8465 acfc 500
Reposted fromPHOTOLA PHOTOLA viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
myfairytale
08:44
A Ty kim?
Kim dla mnie mógłbyś być?
myfairytale
08:44
Wszystko przyjdzie z czasem, zdobędziemy to co powinno być nasze.

July 14 2012

myfairytale
08:48
8728 df82
rób mi dobrze.
na śniadanie, obiad i kolację, zawsze. 
Reposted fromnamesarestupid namesarestupid viauwielbiaj uwielbiaj
myfairytale
08:48
nic nie przywraca nadziei tak dobrze jak wódka.
— theresa revay, biała wilczyca.
myfairytale
08:47

Zgubił mnie po drodze. Między litrem wypitej wódki, a trzecim skrętem.

— znalezione
myfairytale
08:44
9425 b0f9
Reposted fromphotonom photonom vianothingmore nothingmore
myfairytale
08:44
3321 af43
jaśli miałbym Ci się oświadczyć to wręczyłbym Ci ten pierścionek
myfairytale
08:43
5982 90d9
Reposted fromamator amator vianothingmore nothingmore
myfairytale
08:43
Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem
— Koh 3, 1
Reposted frombiblia biblia vianothingmore nothingmore
myfairytale
08:43
0484 b4e5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl