Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2012

myfairytale
07:10
Uśmiech to magia, powstaje z niczego, a potrafi zdziałać cuda.
Reposted frommefir mefir viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
myfairytale
05:24
myfairytale
05:23
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viasliwkiwczekoladzie sliwkiwczekoladzie
myfairytale
05:23
Będę walczyć tak długo aż któregoś dnia powiem sobie skromnie - wszystko czego chciałam dziś należy do mnie!
myfairytale
05:23
Dawaj tyle szczęścia, ile nigdy sama nie miałaś - mądrości mamy.
myfairytale
05:22
Jak chciałaś zabłysnąć, to trzeba było włożyć palec do kontaktu.
Reposted frommefir mefir viasliwkiwczekoladzie sliwkiwczekoladzie
myfairytale
05:21
Po zerwaniu jest konkurs. Kto lepiej umie udawać, że gówno go to obchodzi.
myfairytale
05:21
Słyszałam, że kobiety potrafią kochać mężczyzn nawet za ich wady.
— Lew Tołstoj

July 22 2012

myfairytale
18:20
- może coś na uspokojenie?
- nie dziękuję, mam zupę.
— MAM ZUPĘ! (:
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:19
Reposted fromigafiga igafiga vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:19
7872 0353
Reposted frominspire inspire vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:18
6880 a7c9
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:18
sadness
myfairytale
18:14
Oczywiście, że nie ma miłości.
Pomyliłem się.
— M. Świetlicki
myfairytale
18:14
9531 632f
Reposted frommorela morela vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:13
0096 6ed7
Reposted frominsidemyhell insidemyhell vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:12
0425 f552 500
Reposted fromFuckie Fuckie vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:12
3882 2c09 500
"Chuda" 
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianibyniic nibyniic
myfairytale
18:12
1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj vianibyniic nibyniic

July 17 2012

myfairytale
19:37
Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata.
— T'ien Yiheng
Reposted fromVirginFine24 VirginFine24 vianibyniic nibyniic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl